Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,


22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 4-8 Kasım 2020 tarihleri arasında Elexus Otel Girne , Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere hipertansiyon, kardiyovasküler ve renal hastalıklar, yarattığı komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteler açısından erken tanısı ve optimal tedavisi önem arz eden multisistemik sonuçları olan hastalıklardır. Zaman geçtikçe tanımlamalar ve tedavilerdeki öneriler değişiklik göstermekle birlikte klasik bilgilerin tekrar tekrar hatırlanması genel klinik pratik yaklaşım için olmazsa olmazdır. Bu yılda kongre bilimsel programımızda hem klasik hem de bu alanlara yeni eklenen bilgileri ayrıntılı olarak, alanlarında çok değerli, ulusal ve uluslararası düzeyde konuşmacı hocalarımızdan dinleme fırsatı bulacağız. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, klinik nefroloji, diyaliz ve transplantasyon alanlarını yeni çalışmalar ışığında tekrar gözden geçirirken, tedaviler ile ilgili kurumsal ve sosyal sorunlara da yer vereceğiz. 21. kongrede ilkini gerçekleştirdiğimiz, büyük ilgi gören bilgi yarışması bu yılda devam edecek ve hem kongrede öğrendiklerimizi hem de genel kültürümüzü test etme fırsatı bulacağız. Sözlü ve poster bildiriler ve yine 21. kongrede ilkini gerçekleştirdiğimiz yoğun katılım gören multidisipliner olgu sözlü bildiri bölümleriyle, yapılan çalışmalar ve ilginç vakaları uzman hocalarla tartışma fırsatı bulacağız. Ayrıca, bilimsel kurulumuz tarafından ayrıntılı değerlendirme sonucunda dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilmeye devam edilecektir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize bildirileri ile katılım gösteren asistan doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama ve ulaşım desteği vermeye devam edeceğiz.

Kongremiz Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmekte olup, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyorum.
Saygılarımla,

Prof. Dr. Ülver Derici
Kongre Başkanı
 

KURULLAR


KONGRE BAŞKANI
Dr. Ülver DERİCİ

KONGRE SEKRETERİ
Dr. Serpil Müge DEĞER

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Şule ŞENGÜL

GENEL SEKRETER
Dr. Turgay ARINSOY

SAYMAN
Dr. Rahmi YILMAZ

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Dr. Yunus ERDEM
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Dr. Şükrü ULUSOYONURSAL BAŞKANLAR
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Şali ÇAĞLAR
Dr. Çetin TURGAN

KONU BAŞLIKLARI

HİPERTANSİYON

 • Hipertansiyonda epidemiyoloji ve patogenez, kilavuzlar
 • Hipertansiyonda kardiyovasküler hastalıklar risk ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Hipertansiyon ve böbrek
 • Urik asit, hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları
 • Hipertansiyon ve diğer kronik hastalıklar ile ilişkileri
 • Renin anjiotensin aldosteron sistemi ve hipertansiyon
 • Sekonder hipertansiyon
 • Renovasküler hipertansiyon
 • Özel hasta gruplarında hipertansiyon
 • Hipertansiyon tedavisine genel yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde ilaç kombinasyonları
 • RAS inhibisyonu
 • Antihipertansifler, kime ne ilaç verelim, değiştirme endikasyonları, hipertansif hastanın takip sıklığı ve parametreleri
 • Hipertansiyon tedavisinde serebral ve kardiyak koruma
 • Dirençli hipertansiyonda tedavi değişimleri, girişimsel yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde yeni gelişmeler
 • Hipertansiyon literatürüne yeni eklenenler


KLİNİK NEFROLOJİ

 • Akut Böbrek Hasarı
 • Akut böbrek Hasarında kliniklerde replasman tedavisi yaklaşımları
 • Elektrolit bozukluklarına yaklasım
 • Kronik böbrek hastalığında sorunlar
 • Polikistik böbrek hastalığı ve Tedavi
 • Kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler sorunlar
 • Primer ve sekonder glomerüler hastalıklara bakış
 • Böbrek hastalıkları ve ilaç kullanımları
 • Biyolojik ajanlar ve böbrek
 • Nefroloji literatüründe yenilikler
 • Böbrek biyopsisi teknikleri


DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

 • Hemodiyaliz Recetesi
 • Hemodiyalizde girişimsel işlemler ( kateter takma teknikleri, AV fistül greft)
 • Periton diyalizi, kateter yerleştirme teknikleri
 • Periton diyalizi reçetesi
 • Diyalize başlanmadan önce ve başlandıktan sonra hasta tedavi yaklaşımlarındaki değişimler
 • Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 • Diyaliz hastalarında kardiyovasküler problemler
 • Diyaliz hastalarında onkolojik taramalar
 • Üremik kemik hastalığı
 • Anemi ve demir eksikliği yaklaşımlar ve yenı ajanlar
 • Diyaliz hastalarının transplantasyona hazırlanması
 • Transplantasyon için alıcı ve verici adaylarının değerlendirilmesi
 • Transplantasyon sonra takip ve sorunlar
 • Yeni immunosupresif ilaçlar ve yan etkiler
 • Transplantasyon hastalarında kardiyovasküler korunma
 • Transplantasyon ve hipertansiyon
 • Diyaliz ve transplantasyon literatüründe yenilikler
 • Böbrek nakli cerrahi tekniği
 • Girişimsel nefroloji

BİLİMSEL PROGRAM

4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA (4 NOV 2020, WEDNESDAY)
Prof. Dr. Şali Çağlar Salonu SALON B (SALOON B)
15:30 - 16:00
AÇILIŞ TÖRENİ (OPENING CEREMONY)

Temel Bilgiler Yeni Literatüre Işık Tutar
Essentials Always Pioneer Modern Literature
Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Turgay Arınsoy, Dr. Şule Şengül
Konuşmacılar (Speakers) : Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer
 
16:00 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
ORAL PRESENTATIONS-1

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Gülçin Kantarcı, Dr. Bojan Jelakovic
 
17:00 - 17:15 ARA (COFFEE BREAK)
17:15 - 18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER 2-NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
ORAL PRESENTATIONS 2-MULTIDISCIPLINARY APPROACH

Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Rüya Mutluay
SÖZLÜ BİLDİRİLER 3-NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
ORAL PRESENTATIONS 3-MULTIDISCIPLINARY APPROACH

Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Gülizar Manga Şahin
18:30-19:30 PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR ANMA TÖRENİ
5 KASIM 2020 PERŞEMBE (5 NOV 2020 THURSDAY)
Prof. Dr. Şali Çağlar Salonu SALON B (SALOON B)
09:00 - 09:10
BAŞKANDAN MESAJ VAR
MESSAGE from the CONGRESS CHAIR
Konuşmacı (Speaker) :
Dr. Ülver DERİCİ
 
09:10 - 10:00
KONFERANS (CONFERENCE)
Oturum Başkanları : Dr. Ali Başçı, Dr. Davor Milicic
09:10 - 09:30 Yeni Hipertansiyon Kılavuzları Günlük Pratiğimizi Nasıl Etkiledi?
How New Hypertension Guidelines Affected Daily Clinical Practice?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Mustafa Arıcı

09:30 - 09:50 Yüksek Kan Basıncı: KBH Progresyonunda Major Belirteçlerden biri
High Blood Pressure: One of the Major Determinants of Progression in CKD
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Goce Spasovski

09:50 - 10:00 Tartışma (Discussion)
 
10:00 - 10:45 UYDU SEMPOZYUMU I (SATELLITE SYMPOSIUM I)
10:45 - 11:00 ARA (COFFEE BREAK)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS)
Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Fatma Ayerden Ebinç
11:00 - 12:00 SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK- 1: TANI-TARAMA
CLINICAL PRACTICE in HYPERTENSION- I: SCREENING and DIAGNOSIS

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Kenan Ateş, Dr. Galip Güz

11:00 - 11:25 Toplumda Kan Basıncı Tarama Yöntemleri ve Kan Basıncı Ölçüm Teknikleri: Kesin Tanıyı Nasıl Koyalım?
Population Blood Pressure Screening Strategies and Blood Pressure Measerement Methods: How to Make Definitive Diagnosis?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Gülsüm Özkan

11:25 - 11:50 Hipertansiyon Tanısı Koydum: Sırada Ne Var?
Diagnosed Hypertension: What is Next?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Elif Arı Bakır

11:50 - 12:00 Tartışma (Discussion)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA İKİ ÖNEMLİ DURUM
TWO IMPORTANT CONDITIONS in CKD and DIALYSIS PATIENTS

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Neval Duman, Dr. Oktay Oymak

11:00 - 11:25 Prediyaliz ve Diyalizde Metabolik Asidoz: Tedavi Etmek ya da Etmemek
Metabolic Acidosis in Dialysis and Predialysis Patients: To Treat or not to Treat
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Zeki Aydın

11:25 - 11:50 Hastamın Hemoglobini Düşük, Ferritini Yüksek, MCV'si Düşük, Ne Yapmalıyım?
I have a CKD Patient with Low Haemoglobine, High Ferritine and Low MCV, What Should I Do?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Özkan Güngör

11:50 - 12:00 Tartışma (Discussion)
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:30 KONFERANS (CONFERENCE)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK- II: TEDAVİ- EN DOĞRUSU NEDİR?
CLINICAL PRACTICE in HYPERTENSION-II: TREATMENT- WHAT is TRUEST?

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Rezzan Ataman, Dr. Tevfik Ecder

13:30 - 13:55 Yaş Antipertansif Tedavide Belirleyici Faktör müdür?
Is Age Modificator for Antihypertensive Regimens?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Rüya Özelsancak

13:55 - 14:20 Antihipertansif İlaç Yönetimi: Yan Etki Çıktı Ne Yapalım?
Management of Antihypertensive Drugs: What to Do in Case of Side Effect?
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Nihal Aydemir

14:20 - 14:30 Tartışma (Discussion)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KÜÇÜK İYONLAR, HAYATİ ORGANLAR
SMALL IONS, VITAL ORGANS

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Alaattin Yıldız

13:30 - 13:55 Hastamın Kalsiyumu Yüksek, Fosforu Yüksek, Parathormonu Yüksek: Ne Yapmalıyım?
My Patient Has High Levels of Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone: What to Do?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Siren Sezer

13:55 - 14:20 Kardiyovasküler Kalsifikasyonu Ne Kadar Önleyebiliyoruz?
Prevention of Vascular Calcification: Enough?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Arzu Velioğlu

14:20 - 14:30 Tartışma (Discussion)
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU II (SATELLITE SYMPOSIUM II)
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 16:15 UYDU SEMPOZYUMU III (SATELLITE SYMPOSIUM III)

16:15 - 17:30 SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-IV
CLINICAL PRACTICE in HYPERTENSION-IV

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Bülent Tokgöz

16:15 - 16:45 Tüm Hipertansiflere Antilipemikler verelim mi?
Should We Prescribe Antilipemics to All Hypertensives?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Erhan Tatar

16:45 - 17:15 Stresli Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Hypertension Management in Patients with Anxiety
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Özkan Ulutaş

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)
KONFERANS (CONFERENCE)

AMAÇ: DAHA İYİ KLİNİK SONUÇLAR
TARGET: GREATER CLINICAL END POINTS

Oturum Başkanı (Chairs) : Dr. Zeki Tonbul, Dr. Serhan Tuğlular

16:15 - 16:35 Hemodiyaliz Hastasında Palyatif Bakım
Palliative Care in HD Patients
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Rüya Mutluay

16:35 - 16:55 Hemodiyaliz Etkinliğini Nasıl Artıralım?
How to Improve HD Effectivity?
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Gülay Ulusal Okyay

16:55 - 17:15 Hemodiyalizden Haberler: Yeni İlaçlar
News in Hemodialysis: New Drugs
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Hadim Akoğlu

17:15 - 17:30 Tartışma (Discussion)
17:30 - 17:45 ARA (COFFEE BREAK)
17:45 - 18:30 YARIŞMA (COMPETITION)
EN BÜYÜK KİM?
TOWER of KNOWLEDGE
 
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)
6 KASIM 2020 CUMA (6 NOV 2020 FRIDAY)
Prof. Dr. Şali Çağlar Salonu SALON B (SALOON B)
09:00 - 09:30
KONFERANS (CONFERENCE)
Oturum Başkanı (chair) : Dr. Mehmet Şükrü Sever

09:00 - 09:20 Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme: Yeni Kılavuzdan Notlar
Nutrition in Chronic Kidney Disease: Notes from New Guideline
Konuşmacı (Speaker) : Alp İkizler

09:20 - 09:30 Tartışma (Discussion)
SÖZLÜ BİLDİRİLER-4
ORAL PRESENTATIONS-4

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Betül Öğütmen, Dr. Mehman Mamedov
09:30 - 10:45
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK- III :VAKALARLA ACİL DURUMLAR
CLINICAL PRACTICE in HYPERTENSION- III: EMERGENT CASES

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Bülent Altun, Dr. Nurhan Seyahi

09:30 - 09:50 Hipertansif İnmeli Hastada Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Stroke due to Hypertension
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Kadriye Altok

09:50 - 10:10 Aort Disseksiyonu ve Kan Basıncı Yönetimi
Aort Dissection and Blood Pressure Management
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Gökhan Nergizoğlu

10:10 - 10:30 Preeklampsi/Eklampside Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Preeclampsia/Eclampsia
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Fatma Ayerden Ebinç

10:30 - 10:45 Tartışma (Discussion)
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

GİRİŞİMSEL NEFROLOJİ
INTERVENTIONAL NEPHROLOGY

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Nurhan Özdemir, Dr. Ali Rıza Odabaş

09:30 - 09:50 Periton Diyaliz Kateteri Yerleştirme
Placement of PD Catheter
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Deren Oygar

09:50 - 10:10 Hemodiyaliz İçin Geçici ve Kalıcı Kateter Yerleştirme
Insertion of HD Catheters ( Temporary and Permanent Cuffed Tunneled)
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Ahmet Baran Önal

10:10 - 10:30 Arterio-Venoz Fistül Açma: Optimal Yaklaşım
Arteriovenous HD Fistula Placement: Best Place
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Özge Korkmaz

10:30 - 10:45 Tartışma (Discussion)
10:45 - 11:00 ARA (COFFEE BREAK)/ POSTER BİLDİRİLER (POSTER PRESENTATIONS)
Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Betül Kalender
11:00 - 11:45 UYDU SEMPOZYUMU IV (SATELLITE SYMPOSIUM IV)
11:45 – 12:15 MINI KONFERANS (CONFERENCE)

AKUT BÖBREK HASARINDA RRT ZAMANLAMASI: MEKANİZMADAN TEDAVİYE
TIMING of RRT in AKI: MECHANISMS to TREATMENT

Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Gültekin Süleymanlar
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Alp İkizler

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)
MINI KONFERANS (CONFERENCE)

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ
CHRONIC KIDNEY DISEASE and BLOOD PRESSURE VARIABILITY

Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Deniz Ayli
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Tolga Yıldırım

12:05 - 12:15 Tartışma (Discussion)
12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:15 SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

RENAL KORUMADA YENİ YOLLAR
NEW WAYS IN RENAL PROTECTION

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Saime Paydaş, Dr. Ercan Ok

13:30 - 13:50 Üçü Bir Arada: Kardio-Reno-Vasküler Korumada Ürik Asit
All Tree Together: Uric Acid in Cardio-Reno- Vasculer Protection
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Bahar Gürlek

13:50 - 14:10 Polikistik Hastalık Korumasında: Vazopressin Inhibisyonu
Vazopression Inhibition in PCKD Prevention
Konuşmacı (Speaker) : Dr. İsmail Koçyiğit

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)
KONFERANS (CONFERENCE)

PERİTON DİYALİZ POLİKLİNİĞİ
PERITONEAL DIALYSIS- OUTPATIENT CLINIC

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Taner Çamsarı, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

13:30 - 13:50 Periton Diyaliz Pratiğinde Yenilikler
Innovations in Peritoneal Dialysis
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Soner Duman

13:50 - 14:10 PD Hastasında Kan Basıncı ve Volüm Yönetimi
Blood Pressure and Volume Management in PD Patient
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Ezgi Coşkun Yenigün

14:10 - 14:15 Tartışma (Discussion)
14:15 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU V (SATELLITE SYMPOSIUM V)
15:00 - 15:15 ARA (COFFEE BREAK)
15:15 - 16:00 UYDU SEMPOZYUMU VI (SATELLITE SYMPOSIUM VI)
16:00 - 17:00 SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

BEYİNE GİDEN YOL MİDEDEN GEÇER
THE ROAD to the BRAIN PASSES THROUGH the STOMACH

Oturum Başkanları (Chairs): Dr. Musa Bali, Dr. Semra Bozfakioğlu

16:00 - 16:25 KBH ve Diyaliz Mutfağı
Cook for Stage 3-5 CKD
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı

16:25 - 16:50 Kronik Böbrek Hastalığı ve Mental Sağlık
Chronic Kidney Disease and Mental Health
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Kenan Turgutalp

16:50 - 17:00 Tartışma (Discussion)
KONFERANS (CONFERENCE)

FEMONEN DOKTOR-SOSYAL MEDYANIN TEHLİKE VE OLANAKLARI
DOCTOR PHENOMENON: DANGERS and OPPORTUNITIES of SOCIAL MEDIA

Oturum Başkanı (chair) : Dr. Aykut Sifil
16:00-16:20 Konuşmacı (Speaker) : Av. Ece Sindel

16:20 - 16:30 Tartışma (Discussion)
SÖZLÜ BİLDİRİLER-5
ORAL PRESENTATIONS-5

16:30- 17:00 Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Özlem Usalan
17:00 - 17:15 ARA (COFFEE BREAK)
17:15 - 18:00 YARIŞMA (COMPETITION)

EN BÜYÜK KİM? (YARI FİNAL)
TOWER OF KNOWLEDGE (SEMIFINAL)
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)
7 KASIM 2020 CUMARTESİ (7 NOV 2020 SATURDAY)
Prof. Dr. Şali Çağlar Salonu SALON B (SALOON B)
09:00 - 10:15
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

GLOMERULER HASTALIKLAR UZLAŞI RAPORU
GLOMERULAR DISEASE- CONSENSUS REPORT (TURKISH)

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Savaş Öztürk

09:00 - 09:15 IGA Nefropatisi
IGA Nephropathy
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Halil Yazıcı

09:15 - 09:30 Membranöz Nefropati
Membranous Nephropathy
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Serhat Karadağ

09:30 - 09:45 Fokal Segmental Glomeruloskleroz
Focal Segmental Glomerulosclerosis
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Meltem Gürsu

09:45 - 10:00 Kresentik Glomerulonefritler
Crescentic Glomerulonephritis
Konuşmacı(Speaker) : Dr. Sena Ulu

10:00 - 10:15 Tartışma (Discussion)
SÖZLÜ BİLDİRİLER-6
ORAL PRESENTATIONS-6

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Badalov Nazim, Dr. Gülsüm Özkan
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00 UYDU SEMPOZYUMU VII (SATELLITE SYMPOSIUM VII)
11:00 - 11:40 SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HALA YÜKSEK: NE YAPILABİLİR?
STILL BUDGING: WHAT SHOULD BE DONE?

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Nurol Arık, Dr. Caner Çavdar

11:00 - 11:15 Dirençli mi? Psödodirençli mi?-Hasta Uyumunu Nasıl Artırabilirim?
Resistant or Psödoresistant?- How to Enhance Patient Compliance?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Şebnem Karakan

11:15 - 11:30 Hipertansif Hastalarda TELE-TIP
Telemedicine for Hypertensive Patients
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Bülent Huddam

11:30 - 11:40 Tartışma (Discussion)
MİNİ KONFERANSLAR (MINI-CONFERENCES)

ART-METİK ve NEFROLOJİ
ART-METIC and NEPHROLOGY

Oturum Başkanı (chair) : Dr. Fevzi Ersoy

11:00 - 11:15 Tansiyon ve Matematik
Blood Pressure and Mathematics
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Tekin Akpolat

11:15 - 11:30 Michelangelo: Resim, Anatomi, Böbrek
Michelangelo: Art, Anatomy, Kidney
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Beril Akman

11:30 - 11:40 Tartışma (Discussion)
11:40 - 12:10 MİNİ -SEMPOZYUM (MINI-SYMPOSIUM)
Oturum Başkanı (Chair) : Dr. Şehsuvar Ertürk

11:40-12:00 PAIT SURVEY: Mikroalbuminüri, Diyabet, Hipertansiyon
PAIT SURVEY: Microalbuminuria, Diabetes, Hypertension
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Francesco Fici, Dr. Elif Arı Bakır

12:00-12:10 Tartışma (Discussion)
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
13:30 - 14:30 KONFERANS (CONFERENCE)

DİYABETİK HASTADA KALP ve BÖBREK EL ELE: KARDİYORENAL SENDROM
HEART and KIDNEY HAND in HAND at DIABETIC PATIENT : CARDIORENAL SYNDROME

Oturum Başkanları (Chairs) : Dr. Meltem Pekpak, Dr. Ahmet Uğur Yalçın

13:30 - 13:45 Kalp Basmıyor
Heart Is Not Pumping
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Hakan Altay

13:45 - 14:00 Böbrek Süzmüyor
Kidney Is Not Filtrating
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Alper Azak

14:00 - 14:15 Şeker Yüksek
Glucose is High
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Alper Sönmez

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)
KONFERANS (CONFERENCE)

20. YÜZYILIN MUCİZESİ BÖBREK NAKLİNDE SINIRLAR NE KADAR ZORLANABİLİR?
MIRACLE of 20TH CENTURY, RENAL TRANSPLANTATION: PUSH the LINES

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Aydın Türkmen, Dr. Kibriya Fidan

13:30 - 13:55 Bariyerleri Aşmak: Uzun Graft Sağkalımı
Overcoming Barriers: Long Term Graft Survival
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Kenan Keven

13:55 - 14:15 Yüksek Riskli Hastada Strateji Ne Olmalı?
What Should Be the Strategies in High Risk Population?
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Ülkem Çakır

14:15 - 14:30 Tartışma (Discussion)
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU VIII (SATELLITE SYMPOSIUM VIII)
15:15 - 15:30 ARA (COFFEE BREAK)
15:30 - 16:15 UYDU SEMPOZYUMU IX (SATELLITE SYMPOSIUM IX)
16:15 - 16:50 KONFERANS (CONFERENCE)

UFUKTA GÖRÜLENLER
NEW HORIZONS

Oturum Başkanları (chairs) : Dr. Hülya Taşkapan, Dr. Savaş Sipahi

16:15 - 16:30 Antihipertansif Tedavide Yeni Kanıtlar, Gelecekteki Ajanlar
New Clues in Antihypertensive Drugs, Future Drug Therapy
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Orçun Altunören

16:30 - 16:45 Giyilebilir Diyaliz Tekniklerindeki Gelişmeler
Developments in Artificial Kidney Technology
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Ebru Gök Oğuz

16:45 - 16:50 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KONUMUZ NEFROTOKSİSİTE
OUR TOPIC IS NEPHROTOXICITY

Oturum Başkanı (chair) : Dr. Nedim Yılmaz Selçuk

16:15 – 16:40 Nasıl Koruyalım? Kreatinin 2 mg/dL, İyotlu Kontrast Vermeliyim
How to Protect? Creatinine levels is 2 mg/dL and Have to Give Iodinated Contrast
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Sinan Trabulus

16:40 - 16:50 Tartışma (Discussion)
16:50 - 17:00 ARA (COFFEE BREAK)
17:00 - 18:00 YARIŞMA (COMPETITION)

EN BÜYÜK KİM? (FİNAL)
TOWER OF KNOWLEDGE (FINALE)
 
18:00 - 18:30 ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER (CEREMONY)
YARIŞMA ÖDÜLLERİ (REWARDS for TOWER of KNOWLEDGE)
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ (REWARDS of PRESENTATIONS)
Dr. Ülver Derici, Dr. Serpil Müge Değer
 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)
8 KASIM 2020 PAZAR (8 NOV 2020 SUNDAY)
Prof. Dr. Şali Çağlar Salonu SALON B (SALOON B)
09:00 - 10:00
SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

AKILCI İLAÇ OTURUMU
RATIONAL USE of MEDICINES
Oturum Başkanları (Chairs) :
Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Rahmi Yılmaz
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Serpil Müge Değer

09:45 - 10:00 Tartışma (Discussion)
 
10:00 - 10:15 ARA (COFFEE BREAK)
10:15 - 11:00 KONFERANS (CONFERENCE)

22. KONGREDEN AKILDA KALANLAR
RECORDS from 22TH CONGRESS
Oturum Başkanları (Chairs) :
Dr. Yunus Erdem, Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacı (Speaker) : Dr. Ülver Derici

10:45 - 11:00 Tartışma (Discussion)
 

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Elexus Otel Girne


Kongre Tarihi

4 - 8 Kasım 2020


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 30 Eylül 2019
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 14 Şubat 2020
Son Bildiri Gönderme Tarihi:30 Eylül 2020
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 15 Ekim 2020
Otel Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020
Otel Çıkış Tarihi: 8 Kasım 2020
Bilimsel Program Başlangıç: 4 Kasım 2020
Bilimsel Program Bitiş: 8 Kasım 2020


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


K.K.T.C’ ye Girmek İçin Kimlik Belgesi

31.12.2019 tarihi itibari ile K.K.T.C’ye girişiler Yeni (çipli) Kimlik ile mümkün olabilecektir.Eski kimlik ile girişler mümkün olmayacaktır. (Eski veya Yeni ehliyet giriş için kabul edilmemektedir) T.C. uyruklular nüfus cüzdanları ile K.K.T.C’ ye ziyaret amacı ile giriş yapabilirler. K.K.T.C’ ye T.C. Nüfus cüzdanı haricinde hiç bir belge ile giriş yapılamaz. Kıbrıs yurtdışı çıkış sayıldığından dış hatlar terminalinden pasaport veya nüfus kâğıdı ile çıkış yapılabilmektedir. Pasaport ile çıkış yapanlara K.K.T.C’ ye girerken pasaportlarına damga vurulduğundan Yunanistan’a girişlerde vize problemi yaşanmaktadır. Kimlik ile girişte gümrük polisinin vermiş olduğu belge; giriş ve çıkışta gösterilmek zorunluluğu olduğu için belgenin mutlaka saklanması gerekmektedir. K.K.T.C’ ye 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.


İletişim

Türkiye’deki tüm GSM operatörlerinin hatları K.K.T.C’ de kullanılabilecektir. Görüşme yapılabilmesi için telefon hatlarının yurtdışı görüşmelere açık olması gerekmektedir.

Refakat K.K.T.C’ ye 18 yaşından küçük çocukların ebeveynlerinden biri ile gelmesi durumunda diğer ebeveynin ikamet ettikleri ildeki emniyet müdürlüğünden muvafakat alma zorunluluğu bulunmaktadır.


Havaalanı

K.K.T.C’ ye dış hatlar terminalinden giriş - çıkış yapılacaktır.


Teknik

K.K.T.C’de elektrik voltajı 240 olup, BS standartı kullanılmaktadır. 3’lü adaptörle 220/240 Volts A/C kullanılmaktadır.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

Kongre Oteli

Otel: Elexus Otel Girne

Lokasyon: K.K.T.C.

Nüfus: 854.802

Kasım Ortalama Sıcaklık: 10.5° C

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 30 Eylül 2020

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu ya da Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım (olgu sunumu) kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.
Bildiri ödüllerine aday olmak isteyen tüm bildiri sahiplerinin bildirilerinin kabul edilerek sözlü bildiri oturumlarında sunulması ve poster sunumlarının da kongre poster salonun asılması gerekmektedir. Poster olarak asılmayan ve ya sunumu olmayan bildiriler için ödül değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

THBHD En İyi Bildiri Ödülleri

22. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi kapsamında Bildiri Ödül Jurisi tarafından değerlendirilerek seçilen en iyi 3 sözlü bildiri, 1 poster bildirisi ve 1 multidisipliner yaklaşım bildirisine ödülleri verilecektir.

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Ücretleri

  14 Şubat Sonrası
Hekim 1.200 TL
Refakatçi ve Firma Temsilcisi 800 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.

Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dokümanlardan faydalanamayacaktır.

Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.Konaklama Ücretleri

OTEL 14 Şubat Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Elexus Otel Girne
7.553 TL 5.092 TL

 • Tüm konaklama ücretleri, 14 Şubat 2020 tarihini ile %10 oranında artış ile revize edilmiştir.
 • Konaklama ücretleri, Türk lirası uygulaması nedeniyle kongre tarihine kadar her pazartesi web sayfamızda güncellenecektir. Ödeme yapmadan önce konaklama ücretlerini kontrol ediniz.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 4 – 8 Kasım 2020 tarihleri arasında 4 gece her şey dahil konaklama dâhildir.
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin her şey dahil konaklama konsepti bünyesindeki tüm servislerden yararlanabileceklerdir.
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre oteli Elexus Otel Girne’in “ her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan 1.600 TL ’lik ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
 • Fiyatlara KDV dâhil değildir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 1 Ocak 2020 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 1 Ocak 2020'den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 3 Kasım 2020 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Transfer

 • Havalimanı – Otel arası 4 Kasım tarihinde geliş ve 8 Kasım tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 425 TL’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 425 TL olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizi GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kayıt & Konaklama Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
To Top ↑