Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız ve Endüstri Temsilcileri,


11 Mart 2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 enfeksiyonunun pandemi ilan edilmesi ile yaşanan olağanüstü dönem nedeniyle, 27-31 mayıs 2020’de gerçekleştireceğimiz 22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongremizi 4-8 Kasım 2020 tarihine ertelemiştik. Normalleşme dönemi ile birlikte ülkemiz Sağlık Otoriteleri tarafından ön görülen önlemler gözönüne alınarak, siz değerli endüstri temsilcilerinden ve hekimlerden de gelen talepler doğrultusunda 22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ni E-KONGRE olarak, 5-8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirme kararı aldık. İlan edilen Kongre bilimsel programına sadık kalınarak yeni gündem konularını da içeren bazı değişiklikler yapılacak olup, yeni program en yakın zamanda ilan edilecektir.

Saygılarımızla
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

KURULLAR


KONGRE BAŞKANI
Dr. Ülver DERİCİ

KONGRE SEKRETERİ
Dr. Serpil Müge DEĞER

BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Şule ŞENGÜL

GENEL SEKRETER
Dr. Turgay ARINSOY

SAYMAN
Dr. Rahmi YILMAZ

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
Dr. Yunus ERDEM
Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Dr. Şükrü ULUSOYONURSAL BAŞKANLAR
Dr. Enver HASANOĞLU
Dr. Oktay KARATAN
Dr. Şali ÇAĞLAR
Dr. Çetin TURGAN

KONU BAŞLIKLARI

HİPERTANSİYON

 • Hipertansiyonda epidemiyoloji ve patogenez, kilavuzlar
 • Hipertansiyonda kardiyovasküler hastalıklar risk ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Hipertansiyon ve böbrek
 • Urik asit, hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları
 • Hipertansiyon ve diğer kronik hastalıklar ile ilişkileri
 • Renin anjiotensin aldosteron sistemi ve hipertansiyon
 • Sekonder hipertansiyon
 • Renovasküler hipertansiyon
 • Özel hasta gruplarında hipertansiyon
 • Hipertansiyon tedavisine genel yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde ilaç kombinasyonları
 • RAS inhibisyonu
 • Antihipertansifler, kime ne ilaç verelim, değiştirme endikasyonları, hipertansif hastanın takip sıklığı ve parametreleri
 • Hipertansiyon tedavisinde serebral ve kardiyak koruma
 • Dirençli hipertansiyonda tedavi değişimleri, girişimsel yaklaşımlar
 • Hipertansiyon tedavisinde yeni gelişmeler
 • Hipertansiyon literatürüne yeni eklenenler


KLİNİK NEFROLOJİ

 • Akut Böbrek Hasarı
 • Akut böbrek Hasarında kliniklerde replasman tedavisi yaklaşımları
 • Elektrolit bozukluklarına yaklasım
 • Kronik böbrek hastalığında sorunlar
 • Polikistik böbrek hastalığı ve Tedavi
 • Kronik böbrek hastalığında kardiyovasküler sorunlar
 • Primer ve sekonder glomerüler hastalıklara bakış
 • Böbrek hastalıkları ve ilaç kullanımları
 • Biyolojik ajanlar ve böbrek
 • Nefroloji literatüründe yenilikler
 • Böbrek biyopsisi teknikleri


DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON

 • Hemodiyaliz Recetesi
 • Hemodiyalizde girişimsel işlemler ( kateter takma teknikleri, AV fistül greft)
 • Periton diyalizi, kateter yerleştirme teknikleri
 • Periton diyalizi reçetesi
 • Diyalize başlanmadan önce ve başlandıktan sonra hasta tedavi yaklaşımlarındaki değişimler
 • Diyaliz hastalarında sık rastlanan sorunlar
 • Diyaliz hastalarında kardiyovasküler problemler
 • Diyaliz hastalarında onkolojik taramalar
 • Üremik kemik hastalığı
 • Anemi ve demir eksikliği yaklaşımlar ve yenı ajanlar
 • Diyaliz hastalarının transplantasyona hazırlanması
 • Transplantasyon için alıcı ve verici adaylarının değerlendirilmesi
 • Transplantasyon sonra takip ve sorunlar
 • Yeni immunosupresif ilaçlar ve yan etkiler
 • Transplantasyon hastalarında kardiyovasküler korunma
 • Transplantasyon ve hipertansiyon
 • Diyaliz ve transplantasyon literatüründe yenilikler
 • Böbrek nakli cerrahi tekniği
 • Girişimsel nefroloji

BİLİMSEL PROGRAM

22.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
22th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
5 Kasım 2020 Perşembe (5 November 2020, THURSDAY)
PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU (SALOON A) SALON B (SALOON B)
18:00-18:15

AÇILIŞ TÖRENİ (OPENING CEREMONY)

Prof Dr. Şali Çağlar Anma Konuşması
Konuşmacılar (Speakers): Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanlar
 
18:15-19:00

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanları (Chairs): Dr. Ali Başçı, Dr. Davor Milicic

18:15-18:30 Yeni Hipertansiyon Kılavuzları Günlük Pratiğimizi Nasıl Etkiledi?
How New Hypertension Guidelines Affected Daily Clinical Practice?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Mustafa Arıcı

18:30-18:45 Yüksek Kan Basıncı: KBH Progresyonunda Major Belirteçlerden Biri
High Blood Pressure: One of the Major Determinants of Progression in CKD
Konuşmacı (Speaker): Dr. Goce Spasovski

18:45-19.00 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
ORAL PRESENTATIONS 1

Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Gülçin Kantarcı, Dr. Bojan Jelakovic

SS-01 Maskeli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Kan Basıncı Ve Proteinüri Düzeyi İle Üriner Anjiotensinojen Düzeyi Arasındaki İlişki
Orhan Özdemir

SS-02 Primer hipertansiyonda kan basıncı kontrolü sağlıklı tiyol/disülfit dinamiği ile ilişkilidir
Özant Helvacı

SS-03 Akut Koroner Sendrom Sebebiyle Takip Edilen Hastaların Böbrek Fonksiyonları İle Troponin Düşme Hızı Arasındaki İlişki
Fatma Dindar Çelik

SS-04 Obez hastalarda böbrek biyopsi endikasyonları ve biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi
Zeynep Ural

SS-05 Vazohibin-1: Hemodiyaliz hastalarında endotel disfonksiyonunun yeni bir belirteci olabilir mi?
Serdal Gök
19:00-19:40 AMGEN
KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA RİSK YÖNETİMİ ve ANEMİ
Oturum Başkanı (Chair):
Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Yunus Erdem, Dr. Ülver Derici
19:40-19:45 ARA (COFFEE BREAK)
19:45-20:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-I
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-I
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Bülent Tokgöz

19:45–20:00 Tüm Hipertansiflere Antilipemik Verelim mi?
Should We Prescribe Antilipemics to All Hypertensives?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Erhan Tatar

20:00-20:15 Stresli Hastalarda Hipertansiyon Tedavisi
Hypertension Management in Patients with Anxiety
Konuşmacı (Speaker): Dr. Özkan Ulutaş

20:15-20:30 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

PERİTON DİYALİZ POLİKLİNİĞİ
PERITONEAL DIALYSIS- OUTPATIENT CLINIC
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Taner Çamsarı, Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

19:45-20:00 Periton Diyaliz Pratiğinde Yenilikler
Innovations in Peritoneal Dialysis
Konuşmacı(Speaker): Dr. Soner Duman

20:00-20:15 PD Hastasında Kan Basıncı ve Volüm Yönetimi
Blood Pressure and Volume Management in PD Patient
Konuşmacı(Speaker): Dr. Ezgi Coşkun Yenigün

20:15-20:30 Tartışma (Discussion)
20:30-21:10 SANOVEL
PREVELANSI YÜKSEK HASTALIKLARDA KONTROL NASIL SAĞLANIR ?
Konuşmacılar (Speakers): Dr. Tevfik Ecder,Dr Mustafa Kemal Balcı
21:10-21:15 ARA (COFFEE BREAK)
21:15-22:15

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-II: VAKALARLA ACİL DURUMLAR
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-II: EMERGENT CASES
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Bülent Altun, Dr. Nurhan Seyahi

21:15 - 21:30 Hipertansif İnmeli Hastada Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Stroke Due to Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Dr. Serpil Müge Değer

21:30-21:45 Aort Disseksiyonu ve Kan Basıncı Yönetimi
Aort Dissection and Blood Pressure Management
Konuşmacı (Speaker): Dr. Gökhan Nergizoğlu

21:45-22:00 Preeklampsi/Eklampside Kan Basıncı Yönetimi
Antihypertensive Therapy in Preeclampsia/Eclampsia
Konuşmacı (Speaker): Dr. Fatma Ayerden Ebinç

22:00-22:15 Tartışma (Discussion)

MİNİ KONFERANS (MINI-CONFERENCE)

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA ÖNEMLİ DURUM-1
IMPORTANT CONDITIONS IN CKD and DIALYSIS PATIENTS-1
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Neval Duman, Dr. Oktay Oymak

21:15- 21:30 Prediyaliz ve Diyalizde Metabolik Asidoz: Tedavi Etmek ya da Etmemek
Metabolic Acidosis in Dialysis and Predialysis Patients: To Treat or not to Treat
Konuşmacı (Speaker): Dr. Zeki Aydın

21:30-21:40 Tartışma (Discussion)
22:15-22:20 GÜNÜN TALİHLİLERİ
Konuşmacı:
Dr. Müge Değer
22.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
22th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
6 Kasım 2020 CUMA (6 NOVEMBER 2020 Friday)
PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU (SALOON A) SALON B (SALOON B)
18:00-18:30

MİNİ KONFERANS (MINI-CONFERENCE)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-III: TANI-TARAMA
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-III: SCREENING AND DIAGNOSIS
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Kenan Ateş, Dr. Galip Güz

18:00-18:20 Toplumda Kan Basıncı Tarama Yöntemleri ve Kan Basıncı Ölçüm Teknikleri: Kesin Tanıyı Nasıl Koyalım?
Population Blood Pressure Screening Strategies and Blood Pressure Measurement Methods: How to Make Definitive Diagnosis?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Gülsüm Özkan

18:20-18:30 Tartışma (Discussion)

MİNİ KONFERANS (MINI-CONFERENCE)

KBH ve DİYALİZ HASTASINDA ÖNEMLİ DURUM-2
IMPORTANT CONDITIONS IN CKD and DIALYSIS PATIENTS-2
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Mehman Mamedov

18:00-18:20 Hastamın Hemoglobini Düşük, Ferritini Yüksek, MCV Normal, Ne Yapmalıyım?
I Have a CKD Patient with Low Haemoglobine, High Ferritine and Normal MCV, What Should I do?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Elif Arı Bakır

18.20-18.30 Tartışma (Discussion)
18:30-19:10 BOEHRINGER
GÜNCEL KANITLAR İLE YENİ T2DM HASTASI İÇİN ERKENDEN HAREKETE GEÇMENİN ÖNEMİ ve KOLAY YOLU
THE IMPORTANCE AND EASY WAYS FOR EARLY MANAGEMENT of NEWLY DIAGNOSED TYPE 2 DIABETES PATIENT: NOVEL EVIDENCES
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Aydoğan Aydoğdu
19:10-19:15 ARA (COFFEE BREAK)
19:15-20:00

KONFERANS (CONFERENCE)

HİPERTANSİYONDA KLİNİK PRATİK-IV: TEDAVİ- EN DOĞRUSU NEDİR?
CLINICAL PRACTICE IN HYPERTENSION-IV: TREATMENT- WHAT IS TRUEST?
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Rezzan Ataman, Dr. Tevfik Ecder

19:15-19:30 Yaş Antipertansif Tedavide Belirleyici Faktör müdür?
Is Age Modificator for Antihypertensive Regimens?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Rüya Özelsancak

19:30-19:45 Antihipertansif İlaç Yönetimi: Yan Etki Çıktı Ne Yapalım?
Management of Antihypertensive Drugs: What to do in Case of Side Effect?
Konuşmacı(Speaker): Dr. Nihal Aydemir

19:45-20:00 Tartışma (Discussion

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

KÜÇÜK İYONLAR, HAYATİ ORGANLAR
SMALL IONS, VITAL ORGANS
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Alaattin Yıldız

19:15-19:30 Hastamın Kalsiyumu Yüksek, Fosforu Yüksek, Parathormonu Yüksek: Ne Yapmalıyım?
My Patient has high levels of Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone: What to do?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Siren Sezer

19:30-19:45 Kardiyovasküler Kalsifikasyonu Ne Kadar Önleyebiliyoruz?
Prevention of Vascular Calcification: Enough?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Arzu Velioğlu

19:45-20:00 Tartışma (Discussion)
20:00-20:40 SERVIER
HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE DEĞERİNİ BİLDİKLERİMİZ
Konuşmacılar (Speakers):
Dr.İlke Sipahi, Dr.Alper Özkan
20:40-20:45 ARA (COFFEE BREAK)
20:45-21:30

KONFERANS (CONFERENCE)

AMAÇ: DAHA İYİ KLİNİK SONUÇLAR
TARGET: GREATER CLINICAL END POINTS
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Zeki Tonbul, Dr. Serhan Tuğlular

20:45-21:00 Hemodiyaliz Etkinliğini Nasıl Artıralım?
How to Improve HD Effectivity?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Gülay Ulusal Okyay

21:00-21:15 Hemodiyalizden Haberler: Yeni İlaçlar
News in Hemodialysis: New Drugs
Konuşmacı(Speaker): Dr. Hadim Akoğlu

21:15-21:30 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
ORAL PRESENTATIONS 2

Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Betül Öğütmen, Dr. Özlem Usalan

SS-06 Böbrek Transplant Hastalarında Hipertansiyon ve Donör Kan Basıncı İlişkisi: CASTOR (Cardiovascular Status in a Group of Turkish Organ Recipients) Çalışmasının Donör Kan Basıncı Sonuçları
Elif Ari

SS-07 Nakil Öncesi Uzun Diyaliz Süresinin Renal Allograft Sağ Kalımı Üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimi
Gizem Kumru Şahin

SS-08 Covid-19 enfeksiyonlu hastada, ketoasidoza bağlı metabolik asidoz: Olgu sunumu
Tülin Akagün

SS-09 Büyük Damar ve Küçük Damar Vasküliti Olan Hastalarda Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
Halil Durantaş

SS-10 Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Ambulatuvar Arteriyel Sertlik İndeksi İle Hedef Organ Hasarı Arasındaki İlişki
Mehmet Sait Altıntaş
21:30-21:35 GÜNÜN TALİHLİLERİ
Konuşmacı:
Dr. Müge Değer
22.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
22th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
7 Kasım Cumartesi (7 November 2020 Saturday )
PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU (SALOON A) SALON B (SALOON B)
10:30-11:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HERŞEY DAHA FARKLI: COVID
EVERYTHING IS DIFFERENT: COVID
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Neslihan Seyrek, Dr. Savaş Öztürk

10:30-10:45 COVID: Hipertansif Hasta Yönetimi
COVID: Managing Patient with Hypertension
Konuşmacı (Speaker): Dr. Şükrü Ulusoy

10:45-11:00 COVID: Diyaliz Hastası Yönetimi
COVID: Managing Patient Under Dialysis
Konuşmacı (Speaker): Dr. Sena Ulu

11:00-11:15 COVID: İmmunosupresif Hasta Yönetimi
COVID: Managing of Immunosupressive Patients
Konuşmacı (Speaker): Dr. Rahmi Yılmaz

11:15-11:30 Tartışma (Discussion)

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

GİRİŞİMSEL NEFROLOJİ
INTERVENTIONAL NEPHROLOGY
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Nurhan Özdemir, Dr. Ali Rıza Odabaş

10:30-10:45 Periton Diyaliz Kateteri Yerleştirme
Placement of PD Catheter
Konuşmacı (Speaker): Dr. Deren Oygar

10:45-11:00 Hemodiyaliz İçin Geçici ve Kalıcı Kateter Yerleştirme
Insertion of HD Catheters (Temporary and Permanent Cuffed Tunneled)
Konuşmacı (Speaker): Dr. Ahmet Baran Önal

11:00-11:15 Arterio-Venoz Fistül Açma: Optimal Yaklaşım
Arteriovenous HD Fistula Placement: Best Place
Konuşmacı (Speaker): Dr. Özge Korkmaz

11:15- 11:30 Tartışma (Discussion)
11:30-12:10 SANOVEL
BİR KARDİYOLOG BİR NEFROLOG : BİRAZ LİPİD BİRAZ TANSİYON
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Sadi Güleç, Dr. Mustafa Arıcı
12:10-12:15 ARA (COFFEE BREAK)
12:15-13:00

KONFERANS (CONFERENCE)

Oturum Başkanı (Chair): Dr. Turgay Arınsoy

12:15-12:40Geçmişten Geleceğe Pandemiler ve COVID
Pandemies from Past to Future and COVID
Konuşmacı (Speaker): Dr. Mehmet Ceyhan

12:40-13:00 Tartışma (Discussion)

MİNİ- KONFERANSLAR (MINI-CONFERENCES)

ART-METİK ve NEFROLOJİ
ART-METIC and NEPHROLOGY
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Semra Bozfakioğlu, Dr. Fevzi Ersoy

12:15-12:30 Tansiyon ve Matematik
Blood Pressure and Mathematics
Konuşmacı (Speaker): Dr. Tekin Akpolat

12:30-12:45 Michelangelo: Resim, Anatomi, Böbrek
Michelangelo : Art, Anatomy, Kidney
Konuşmacı (Speaker): Dr. Beril Akman

12:45-13:00 Tartışma (Discussion)

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
14:00-14:40 ABDİ İBRAHİM
POTASYUM, ŞEKER, ADRENALİN
POTASSIUM, SUGAR, ADRENALINE
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem, Dr. Aykut Sifil
14:40-14:45 ARA (COFFEE BREAK)
14:45-15:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

RENAL KORUMADA YENİ YOLLAR
NEW WAYS IN RENAL PROTECTION
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Saime Paydaş, Dr. Ercan Ok

14:45–15:00 Üçü Bir Arada: Kardiyo-reno-vasküler Korumada Ürik Asit
All Three Together: Uric Acid in Cardio-Reno-Vascular Protection
Konuşmacı (Speaker): Dr. Bahar Gürlek

15:00–15:15 Polikistik Hastalık Korumasında: Vazopressin İnhibisyonu
Vasopression Inhibition in PCKD Prevention
Konuşmacı (Speaker): Dr. İsmail Koçyiğit

15:15-15:30 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER 3 - NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
ORAL PRESENTATIONS 3 - MULTIDISCIPLINARY APPROACH

Oturum Başkanı (Chair):
Dr. Gülizar Manga Şahin

SS-11 Distrofik Epidermolizis Bülloza’ya Sekonder Renal Amiloidoz. Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Dilek Barutçu Ataş

SS-12 Diyabetik nefropati progresyonunda endostatin ve YKL-40 biyobelirteçleri ile renal kardiyovasküler risk faktörlerinin ilişkisi
Aysun Toraman

SS-13 Yeni bir ambulatuvar kan basıncı monitorizasyon parametresi, kan basıncı değişkenlik oranının, bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan bireylerde metabolik sendrom varlığı ile ilişkisi
Elif Hande Özcan Çetin

SS-14 Nadir Bir Birliktelik: Erişkin Tip Still Hastalığı Ve Trombotik Mikroanjiyopati
Elif Yücesu

SS-15 Yeni tanı hipertansif bireylerde oksidatif stres belirteci olarak iskemi modifiye albümin
Nergiz Bayrakcı
15:30-16:10 SANOFI
YENİ DÖNEMDE HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE BİZİ BEKLEYENLER ve İRBESARTAN
WHAT AWAITS US IN THE NEW ERA of HYPERTENSION TREATMENT AND IRBESARTAN
Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Yunus Erdem, Dr. Muzaffer Değertekin
16:10-16:15 ARA (COFFEE BREAK)
16:15-17:10

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Mehmet Şükrü Sever, Dr. Gültekin Süleymanlar

16:15-16:35 Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme: Yeni Kılavuzdan Notlar
Nutrition in Chronic Kidney Disease: Notes from New Guideline
Konuşmacı (Speaker): Dr. Alp İkizler

16:35-16:55 KBH ve Diyaliz Mutfağı
Cook for Stage 3-5 CKD
Konuşmacı (Speaker): Dr. Zerrin Bicik Bahçebaşı

16:55-17:10 Tartışma (Discussion)
16:45-17:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER 5 - NEFROLOJİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
ORAL PRESENTATIONS 5 - MULTIDISCIPLINARY APPROACH
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Rüya Mutluay, Dr. Badelov Nazim

SS-19 Renal tubülointerstisyal fibrozis şiddeti ve oksidatif stres arasındaki ilişki
Barış Eser

SS-20 Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Fibroscan Yöntemi ile Karaciğerde Yağlanma ve Fibrozisin Değerlendirilmesi
Dilek Barutcu Atas

SS-21 COVID-19 pandemisi döneminde hemodiyaliz hastalarının anksiyete ve depresyon durumlarının değerlendirilmesi
Ercan Türkmen

SS-22 Hematopoetik kök hücre nakli-ilişkili trombotik mikroanjiyopatide akut böbrek hasarının hasta sağkalımına etkisi
Cihan Heybeli

SS-23 Post Renal Akut Böbrek Hasarına Neden Olan Kemikte Metastatik Skuamoz Hücreli Tümör Olgusu
Elif İpek Özkan

SS-24 Periton Diyaliz Hastalarında Karın Duvarı Komplikasyonları Sıklığı ve Risk Faktörleri
Sibel Koçak Yücel

SS-25 Hemodiyaliz hastalarında arteriyel sertlik ve aort nabız dalga hızı skoru ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Mustafa Demir

SS-26 Santral Kateter Enfeksiyonlarında Spondilodiskit ve Risk Faktörleri
Saliha Yıldırım

SS-27 Egzersize verilen artmış kan basıncı yanıtı maskelenmiş hipertansiyon tanısının konulmasında yardımcı olabilir mi?
Ali Çoner

SS-28 COVID-19 seyrinde görülen Akut Böbrek Hasarı’nın prognoza olan etkisi ortaya çıkma zamanı ve etiyoloji ile ile ilişkilidir.
Ahmet Murt
17:10-17:15 GÜNÜN TALİHLİLERİ
Konuşmacı:
Dr. Müge Değer
17:15-17:45
22.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
22th NATIONAL HYPERTENSION AND RENAL DISEASE CONGRESS
8 KASIM 2020 PAZAR (8 NOV 2020 SUNDAY)
PROF. DR. ŞALİ ÇAĞLAR SALONU (SALOON A) SALON B (SALOON B)
10:30–11:00

MİNİ KONFERANS (CONFERENCE)

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve KAN BASINCI DEĞİŞKENLİĞİ
CHRONIC KIDNEY DISEASE and BLOOD PRESSURE VARIABILITY
Oturum Başkanı (Chair):
Dr. Deniz Ayli
Konuşmacı (Speaker): Dr. Tolga Yıldırım

10:50-11:00 Tartışma (Discussion)

SÖZLÜ BİLDİRİLER 5
ORAL PRESENTATIONS 5SS-16 Ailevi Akdeniz Ateşi Dışı Nedenlere Bağlı Renal Amiloidozis ve Artmış Mortalite İlişkisi
Rezzan Eren Sadioğlu

SS-17 Diabetes Mellitus’u Olan Hastalara Yapılan Böbrek Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez 5 Yıllık Deneyim
Emre Yaşar

SS-18 Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Hipertansiyon Prevalansı ve Amiloidozun Kan Basıncı ile İlişkisi
Gözde Kavgacı
11:00-11:40 ABDİ İBRAHİM
HİPERTANSİYON TEDAVİSİ’NDE YARININ ÖTESİNDE
TREATMENT of HYPERTENSION: BEYOND FUTURE

Konuşmacılar (Speakers) : Dr. Ülver Derici, Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
11:40-11:45 ARA (COFFEE BREAK)
11:45-12:25 İBRAHİM ETEM
OLGULARLA FEBUKSOSTAT
Oturum Başkanı :
Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacılar (Speakers)
: Dr. Zeki Aydın, Dr. Ekrem Kara, Dr. Hamad Dheir
12:25-12:30 ARA (COFFEE BREAK)
12:30-13:00

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

HALA YÜKSEK: NE YAPILABİLİR?
STILL BUDGING: WHAT SHOULD BE DONE?
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Nurol Arık, Dr. Caner Çavdar

12:30-12:40 Dirençli mi? Psödodirençli mi?-Hasta Uyumunu Nasıl Artırabilirim?
Resistant or Psödoresistant?-How to Enhance Patient Compliance?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Şebnem Karakan

12:40-12:50 Hipertansif Hastalarda TELE-TIP
Telemedicine for Hypertensive Patients
Konuşmacı (Speaker) Dr. Bülent Huddam

12:50-13:00 Tartışma (Discussion)

MİNİ KONFERANS (MINI-CONFERENCE)

COVID PANDEMİSİNDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI
Physician's Legal Responsibilities in COVID Outbreak
Oturum Başkanı (Chairs):
Dr. Aykut Sifil
Konuşmacı (Speaker): Av. Ece Sindel

12:50-13:00 Tartışma (Discussion)
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)
14:00-14:40 BAXTER
KARDİYONERAL SENDROM ve PD
Kardiyorenal Sendromda Patogenez Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Konuşmacı (Speaker): Dr. Bülent Hüddam
Kardiyorenal Sendrom RRT Seçenekleri
Konuşmacı (Speaker): Dr. Betül Kalender
14:40-14:45 ARA (COFFEE BREAK)
14:45-15:30

KONFERANS (CONFERENCE)

DİYABETİK HASTADA KALP ve BÖBREK EL ELE: KARDİYORENAL SENDROM
HEART AND KIDNEY HAND IN HAND at DIABETIC PATIENT: CARDIORENAL SYNDROME
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Meltem Pekpak, Dr. Ahmet Uğur Yalçın

14:45-14:55 Kalp Basmıyor
Heart is not pumping
Konuşmacı (Speaker): Dr. Hakan Altay

14:55-15:05 Böbrek Süzmüyor
Kidney is not Filtrating
Konuşmacı (Speaker): Dr. Meltem Gürsu

15:05-15:15 Şeker Yüksek
Glucose is high
Konuşmacı (Speaker): Dr. Alper Sönmez

15:15-15:30 Tartışma (Discussion)

KONFERANS (CONFERENCE)

20. YÜZYILIN MUCİZESİ BÖBREK NAKLİNDE SINIRLAR NE KADAR ZORLANABİLİR?
MIRACLE OF 20TH CENTURY, RENAL TRANSPLANTATION: PUSH THE LINES
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Aydın Türkmen, Dr. Kibriya Fidan

14:45-15:00 Bariyerleri Aşmak: Uzun Graft Sağkalımı
Overcoming Barriers: Long Term Graft Survival
Konuşmacı (Speaker): Dr. Kenan Keven

15:00-15:15 Yüksek Riskli Hastada Strateji Ne Olmalı?
What should be the Strategies in High Risk Population?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Ülkem Çakır

15:15-15:30 Tartışma (Discussion)
15:30-16:10 ASTRA ZENECA
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KILAVUZLAR EŞİĞİNDE OLMAZSA OLMAZ
Konuşmacılar (Speakers)
: Dr. Yunus Erdem, Dr. Sadi Güleç
16:10-16:15 ARA (COFFEE BREAK)
16:15-17:00

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

UFUKTA GÖRÜLENLER
NEW HORIZONS
Oturum Başkanı (Chairs):
Dr. Savaş Sipahi

16:15-16:30 Antihipertansif Tedavide Yeni Kanıtlar, Gelecekteki Ajanlar
New Clues in Antihypertensive Drugs, Future Drug Therapy
Konuşmacı (Speaker): Dr. Orçun Altunören

16:30-16:45 Giyelibilir Diyaliz Tekniklerindeki Gelişmeler
Developments in Artificial Kidney Technology
Konuşmacı (Speaker): Dr. Ebru Gök Oğuz

16:45-17:00 Tartışma (Discussion)

MİNİ KONFERANS (CONFERENCE)

KONUMUZ NEFROTOKSİSİTE
OUR TOPIC IS NEPHROTOXICITY
Oturum Başkanları (Chairs):
Dr. Musa Bali, Dr. Nedim Yılmaz Selçuk

16:15-16:30 İyotlu Kontrast Vermeliyim, Kreatinin 2 mg/dL, Nasıl Koruyalım?
Have to Give Iodinated Contrast, Creatinine Level is 2 mg/dL, How to Protect?
Konuşmacı (Speaker): Dr. Sinan Trabulus

16:30-16:45 Tartışma (Discussion)
17:00-17:30

SEMPOZYUM (SYMPOSIUM)

AKILCI İLAÇ OTURUMU-KAPANIŞ
RATIONAL USE OF MEDICINES
Oturum Başkanı (Chair):
Dr.Şule Şengül
Konuşmacı (Speaker): Dr. Serpil Müge Değer

GÜNÜN TALİHLİLERİ
Konuşmacı:
Dr. Müge Değer

KAPANIŞ- DİLEK VE TEMENNİLER
Konuşmacı (Speaker): Dr. Ülver Derici

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

5 - 8 Kasım 2020


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

İndirimli Kayıtların Son Günleri: 14 Şubat 2020
Son Bildiri Gönderme Tarihi:5 Ekim 2020
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 15 Ekim 2020
Bilimsel Program Başlangıç: 5 Kasım 2020
Bilimsel Program Bitiş: 8 Kasım 2020


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 5 Ekim 2020

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu ya da Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım (olgu sunumu) kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

KAYIT

Kayıt Ücreti 2.500 TL

 1. Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:
  1. Bilimsel oturumlara katılım
  2. Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
 2. Kayıt ücretlerine KDV ilave edilecektir.

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
To Top ↑