Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği olarak bu sene 26. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ni 8-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Limak Cyprus Deluxe Hotel, K.K.T.C. de gerçekleştireceğiz. Hipertansiyon başta olmak üzere nefrolojinin her alanındaki yenilikleri sizlere aktarmayı misyon edinmiş derneğimiz bu yılda zengin bilimsel programında güncel bilgileri konferans, panel, sözlü ve poster sunumları ile sizlere aktaracaktır. Bu anlamda alanında önde gelen hocalarımızdan klinik pratikte karşılaştıkları vakalar ile güncel literatürün harmanlandığı oturumlar planlanmaktadır. Asistanlarımız için özel kurgulanmış yarışmamız ile bu yılda tüm kongre boyunca genç meslektaşlarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek kongremizi tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılda her yıl olduğu gibi bildirileriniz bilimsel kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilecektir. Dernek olarak eğitime hizmet temel misyonumuz olup bu misyon çerçevesinde, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize bildirileri ile katılım gösteren araştırma görevlisi doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama desteği vermeye devam edeceğiz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyor, kongremizde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yunus Erdem
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı

KURULLAR

Yönetim Kurulu


Başkan
Yunus ERDEM

Başkan Yardımcısı
Selim Turgay ARINSOY

Genel Sekreter
Şeref Rahmi YILMAZ

Sayman
Ülver DERİCİ

Üyeler
Bülent ALTUN
Serpil Müge DEĞER
Rüya MUTLUAY

Onursal Başkanlar
Enver HASANOĞLU
Oktay KARATAN
Çetin TURGAN


BİLİMSEL PROGRAM

26.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
08 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA
  SALON A SALON B
15:30 - 16:00

AÇILIŞ OTURUMU

Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanı: Turgay Arısoy
Konuşmacı: Yunus Erdem
 
16:00 - 17:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

Oturum Başkanı: Serkan Kahraman

S-01 - ANCA İlişkili Vaskülitlerde Platelet-Lenfosit Oranı
Yusuf Çeşmeci

S-02 - Diyabetes Mellitusu Olan Hastalarda Ortostatik Hipotansiyon Varlığının Arteriyel Sertlik İle İlişkisi
Merve Oruç

S-03 - Hipertansif Hastaların Diyette Tuz Tüketimi Bilgi Düzeyleri, Yeme Alışkanlıkları ve Bunların Kan Basıncıyla İlişkisi
Arif Burak Kanık

S-04 - Hipertansif Hastaların Diyette Tuz Tüketimi Bilgi Düzeyleri, Yeme Alışkanlıkları ve Bunların Kan Basıncıyla İlişkisi
Hüseyin Oruç

S-05 - Böbrek Vericilerinin Uzun Dönem Sonuçları
Alparslan Güneş

S-06 - 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom İlişkisi
Tülin Akagün

S-07 - Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Deprem Sonrası Geç Dönem Travma Düzeyinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Emre Yaşar

 
17:00 - 17:15 ARA
17:15- 18:15

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

Oturum Başkanı: Gültekin Gençtoy

S-08 - Diyabetik diyaliz hastalarında retinal bulguların yapay zeka ile değerlendirilmesi
Gürkan Yurteri

S-09 - Renal Transplantasyonlu Kadın Hastalarda Hpv İnsidansı Ve Alttiplerinin Sağlıklı Kadınlarla Karşılaştırılıması
Alpaslan Altunoğlu

S-10 - Refraktör Hiperparatiroidinin Post Transplant Diyabet Gelişimi
Yelda Deligöz Bildacı

S-11 - Diyaliz Hastalarında Hemodiyaliz Esnasındaki Kan Basıncı Değişimleri ve Arteriyel Sertlik Göstergeleri İle İlişkisi
Alper Şenkalfa

S-12 - Böbrek Donörlerinde Nakil Öncesi Bilgisayarlı Tomografi İle Ölçülen Visseral ve Subkutan Adipozitenin Takipteki Albüminüri ile İlişkisi
Merve Altun Şimşek

S-13 - Şırnak İli Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Kemik Metabolizması Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Ferah Taran

S-14 - Evre 2-4 KBH hastalarında demir eksikliği anemisi depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Özant Helvacı

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

Oturum Başkanı: Hadim Akoğlu

S-15 - Hipertansif ve Beyaz-Önlük Hipertansiyonu olan Bireylerde Fekal Mikrobiyota ve Metabolomiks ile Ambulatuar Kan Basıncı Değişkenleri Arasındaki Kompleks İlişkilerin Araştırılması
Deniz Aral Özbek

S-16 - Yeni Tespit Hipertansiyonda Uç Organ Hasarının Değerlendirilmesi: Yeni Tespit Hipertansiyon Gerçekten Yeni mi?
Sibel Ada

S-17 - Azerbaycan popülasyonunda son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda böbrek nakli etkinliğinin araştırılması : iki hastanenin (tek takımın) sonuçlarının retrospektif analizi
Nergiz Bahşeliyeva

S-18 - Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki
Nurgül Tükel

S-19 - 24 saat ambulatuar kan basıncı takibi yapılmış olan hastaların kan basıncı ortalamaları ile STOP-BANG anketi skorları arasındaki ilişki
Ertuğrul Erol

S-20 - KKTC' de Hipertansiyon Prevalansı ve Prediktörleri
Düriye Deren Oygar

S-21 - Lupus Nefritinde Böbrek Biyopsisi Tanısı Öncesi Lupus Öyküsünün Klinik ve Laboratuar Özellikleri: Tek Merkezli, 18 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
Çağrı Küçükkayıkçı

S-22 - Spot İdrar Protein/Kreatinin Oranının 24 Saatlik İdrar Protein Atılımı ile Karşılaştırılması: Farklı Proteinüri Seviyelerinde Korelasyon Analizi
Özger Akarsu

26.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
09 MAYIS 2024 PERŞEMBE
  SALON A SALON B
08:45-09:00

AÇILIŞ KONUŞMASI

Konuşmacı: Yunus Erdem
 
09:00- 09:50

KONFERANS

Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Yunus Erdem

09:00- 09:20 Her ölümlü hipertansiyonu tadacak mı?

Konuşmacı: Celalettin Usalan

09:20-09:40 2023 ESH kılavuzu yeni ne söylüyor?

Konuşmacı: Bülent Altun

09:40-09:50 Tartışma

 
09:50-10:00 ARA
10:00 - 10:45 AMGEN UYDU SEMPOZYUMU

Kronik Böbrek Hastalığı Yönetiminde KONTROL SİZDE
Renal Anemi Tedavisinde Darbepoetin Alfa ve Sekonder Hiperparatiroidi Tedavisinde Etelkalsetid

Oturum Başkanı: Yunus Erdem

Konuşmacılar: Elif Arı Bakır, Tevfik Ecder

10:45-11:00 ARA
11:00 - 11:45 BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU

11:00-11:15 Jardiance ile Kardiyo-Renal- Metabolik hastalıklarda Bütünsel & Güçlü Koruma
Kalp Yetersizliği Tedavisi & Renal-Metabolik Hastalıklar ile İlişkisi
Jardiance ile Bütünsel & Güçlü Koruma

Konuşmacı: Sadi Güleç

11:15-11:30 Kronik Böbrek Hastalığı Tedavisi & Kardiyo-Metabolik Hastalıklarla İlişkisi
Jardiance ile Bütünsel & Güçlü Koruma

Konuşmacı: Şeref Rahmi Yılmaz

11:30-11:45 T2DM Tedavisi & Kardiyo-Renal Hastalıklarla İlişkisi
Jardiance ve Synjardy ile Bütünsel & Güçlü Koruma

Konuşmacı: Mine Adaş

11:50 - 13:00

SEMPOZYUM

Kılavuzlara göre Kan Basıncı Ölçümü

Oturum Başkanı: Şükrü Ulusoy

11:50 - 12:10 Hedef ofis kan basıncı ve hedef ev ölçümleri
Konuşmacı: Gülsüm Özkan

12:10 - 12:30 Ambulatuvar kan basıncı ölçümleri ve klinik pratikteki rolü
Konuşmacı: İhsan Ergün

12.30 - 12.50 Kan basıncı monitörizasyonunda yeni cihaz ve teknikler
Konuşmacı: Fatih Mehmet Erdur

12:50 - 13:00 Tartışma

SEMPOZYUM

Nefritler

Oturum Başkanı: Ali Rıza Odabaş

11:50 - 12:10 Akut/kronik TIN
Konuşmacı: Abdülmecit Yıldız

12:10 - 12:30 Dirençli membranöz glomerülonefritler
Konuşmacı: Zelal Adıbelli

12:30 - 12.50 IgA nefropatisi ve yeni tedaviler
Konuşmacı: Şebnem Karakan

12:50 - 13:00 Tartışma
13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (P-01 / P-18)
Oturum Başkanı : Serpil Müge Değer
14:00-14:45 RECORDATI UYDU SEMPOZYUMU

Lerkanidipin’den Enalapril’e Disiplinlerarası Bakış Açıları;
Hipertansiyon Yönetiminde Bütünsel Yaklaşımlar

Moderatör & Konuşmacı : Mustafa Arıcı

Konuşmacılar: Sadi Güleç, Kubilay Ukinç

14:45-15:00 ARA
15:00-15:45 ABDİ İBRAHİM OTSUKA UYDU SEMPOZYUMU

Nefroloji’nin İncilerinden; Polikistik Böbrek Hastalığı ve Jinarc Tedavi Deneyimi

Oturum Başkanı: Sabahat Alışır Ecder

Konuşmacılar: Serpil Müge Değer, Ayça İnci

15:45-16:00 ARA
16:00-16:50

SEMPOZYUM

Farklı Örneklerle Hipertansiyon

Oturum Başkanı: Şeref Rahmi Yılmaz

16:00-16:20 Sabah ve gece hipertansiyonu
Konuşmacı: Elif Arı Bakır

16:20-16:40 Maskeli kontrolsüz hipertansiyon
Konuşmacı: Ayça İnci

16:40-16:50Tartışma

SEMPOZYUM

Hemodiyaliz tedavisi

Oturum Başkanları: . İbrahim Karayaylalı, Murat Duranay

16:00-16:20 Hiponatremi ve hipervolemiye yaklaşım
Konuşmacı: Savaş Öztürk

16:20-16:40 Hipokalemi ve hiperkalemiye yaklaşım
Konuşmacı: Ercan Türkmen

16:40-16:50 Tartışma
16:50-17:00 ARA
17:00 - 18:10

SEMPOZYUM

Hipertansiyon ve risk grupları

Oturum Başkanı: Nurhan Seyahi

17:00-17:20 Gençlerde izole sistolik hipertansiyon
Konuşmacı: Mümtaz Yılmaz

17:20-17:40 Santral kan basıncı kimlerde ne zaman ölçülmeli?
Konuşmacı: Gülay Kadıoğlu Koçak

17:40-18:00 Gebelik hipertansiyonu ve gelecekteki etkisi
Konuşmacı: Alper Azak

18:00 - 18:10 Tartışma

SEMPOZYUM

Böbrek nakli ve risk

Oturum Başkanı: Aydın Türkmen, Hüseyin Koçak

17:00-17:20 Eşten yapılan nakiller
Konuşmacı: Arzu Velioğlu

17:20-17:40 Glomerülonefritler ve rekürrens
Konuşmacı: Berna Yelken

17:40-18:00 Geriatrik hasta grubunda canlıdan nakil
Konuşmacı: Erhan Tatar

18:00-18:10 Tartışma

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
26.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
10 MAYIS 2024 CUMA
  SALON A SALON B
09:00 - 09:30

KONFERANS

Oturum Başkanı: Tevfik Ecder

09:00 - 09:20 Yaşlı hastada antihipertansif tedavi ne zaman kesilmeli ne zaman başlanmalı?

Konuşmacı: Funda Sağlam

09:20 - 09:30 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı: Galip Güz

09:00 - 09:20 Artımlı Periton Diyaliz

Konuşmacı: Hacı Hasan Yeter

09:20 - 09:30 Tartışma

09:30 – 10:45

PANEL
Antihipertansif Tedavi

Oturum Başkanı: Mustafa Arıcı

09:30 - 09:50 Hangi diüretik kimlere, neden ve ne zaman verilmeli?

Konuşmacı: Şükrü Ulusoy

09:50-10:10 Hangi beta blokör kimlere, neden ve ne zaman verilmeli?

Konuşmacı: Fatma Ayerden Ebinç

10:10-10:30 Hangi kalsiyum kanal blokörü kimlere, neden ve ne zaman verilmeli?

Konuşmacı: Özlem Usalan

10:30-10:45 Tartışma

PANEL
Periton Diyalizi

Oturum Başkanları: Deniz Ayli, Oktay Oymak

09:30 - 09:50 Yeni kılavuzlarda Periton Diyalizi Yeterliliği

Konuşmacı: Hadim Akoğlu

09:50-10:10 Enfeksiyöz komplikasyonlar

Konuşmacı: Cuma Bülent Gül

10:10-10:30 Non-enfeksiyöz komplikasyonlar

Konuşmacı: Ebru Aşıcıoğlu

10:30-10:45 Tartışma

10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 11:45 SERVIER UYDU SEMPOZYUMU

Hipertansiyon Tedavisinde Sıradışı Bir DİÜRETİK, Hayatı Değiştiren Bir ACEi

Perindopril Bazlı Tedavi

Konuşmacı: Necla Özer

İndapamid Bazlı Tedavi

Konuşmacı: Ülver Derici

11:45 - 11:55 ARA
11:55 - 12:40 BAYER UYDU SEMPOZYUMU
Kerendia (Finerenon) ile T2D ile İlişkili KBH’de Kardiyorenal Koruma

Konuşmacılar: Yunus Erdem, Ülver Derici

12:40 – 13:40 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (P-19 / P-37)
Oturum Başkanı : Tuncay Şahutoğlu
13:40 - 14:00

KONFERANS

Oturum Başkanı: Ercan Ok

13:40 - 14:00 Primer Hiperaldosteronizm: Tanısal Yeni Teknikler ve Tedavi

Konuşmacı: Sebahat Alışır Ecder

14:00-14:10 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı: Bülent Altun

13:40 - 14:00 Eski ilaca yeni endikasyon: Kardiyovasküler korunmada kolşisin

Konuşmacı: Enver Atalar

14:00-14:10 Tartışma

14:10 - 14:15 ARA
14:15 - 15:00 ABDİ İBRAHİM UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Gelecekten Mesaj Var!

Konuşmacılar: Tevfik Ecder, Erdal Belen

15:00 - 15:15 ARA
15:15-16:30

SEMPOZYUM
Antihipertansif Tedavi ve Yan etkiler

Oturum Başkanı: Siren Sezer

15:15 - 15:35 Hiperkalemi ve hipokalemi

Konuşmacı: Gülizar Manga Şahin

15:35 - 15:55 Hiponatremi ve diğer elektrolit anomalileri

Konuşmacı: Gizem Kumru

15:55 - 16:15 Akut böbrek hasarı

Konuşmacı: Necmi Eren

16:15 - 16:30 Tartışma

PANEL
Böbrek Nakli

Oturum Başkanları: Hüseyin Töz, Kenan Keven

15:15 - 15:35 Dirençli hücresel rejeksiyon ve tedavisi

Konuşmacı: Ülkem Çakır

15:35 - 15:55 Kronik aktif humoral rejeksiyon ve tedavisi

Konuşmacı: Ebru Sevinç Ok

15:55 - 16:15 Viral enfeksiyonlar ve tedavisi

Konuşmacı: Hamad Dheir

16:15 - 16:30Tartışma

19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
26.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
11 MAYIS 2024 CUMARTESİ
  SALON A SALON B
09:00 - 09:50

PANEL
Dirençli Hipertansiyon tedavisinde yeni yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Serhan Tuğlular

09:00 - 09:20 Dirençli Hipertansiyon ve Tedavisi

Konuşmacı: Rüya Mutluay

09:20 - 09:40 Denervasyon ve diğer cihazlar

Konuşmacı: Sena Ulu

09:40 - 09:50 Tartışma

SEMPOZYUM
Nadir böbrek Hastalıkları

Oturum Başkanı: Bülent Tokgöz

09:00 - 09:20 Nefrokalsinozis tanı ve tedavisi

Konuşmacı: Özkan Güngör

09:20– 09:40 Monoklonal gamapati ve böbrek tutulumu

Konuşmacı: İsmail Koçyiğit

09:40 - 09:50 Tartışma

09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 10:45 SANOVEL UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansif Hastalarda Renal Koruma ve Kandesartan’ın Yeri

Konuşmacılar: Şeref Rahmi Yılmaz, Nihan Turhan Çağlar

10:45 - 10:55 ARA
10:55 - 11:40 ASTRA ZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Sürdürülebilir Potasyum Kontrolünün Yolu: Simkelma

Konuşmacılar: Bülent Altun, Sena Ulu

11:40 - 11:50 ARA
11:50 - 12:35

SEMPOZYUM
Komorbiditesi olan hastalarda anti hipertansif tedavi

Oturum Başkanı: Yasemin Erten

11:50 - 12:10 OSA'si olan hastada hipertansiyon tanı ve tedavisi

Konuşmacı: Mürvet Yılmaz

12:10 - 12:30 Obez hastalarda yani ilaçlar ve bariyatrik cerrahi

Konuşmacı: . Meltem Seziş Demirci

12:30 - 12:35 Tartışma

SEMPOZYUM
Nadir Akut böbrek hasarı

Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız

11:50 - 12:10 Hemolitik Üremik senom tedavisi

Konuşmacı: Özkan Ulutaş

12:10 - 12:30 Yeni kılavuzlarda lupus nefriti

Konuşmacı: Halil Yazıcı

12:30 - 12:35 Tartışma

12:35 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:30

SEMPOZYUM
Hipertansiyon ve özel durumlar

Oturum Başkanı: Caner Çavdar

13:30 - 13:50 Perioperatif hipertansiyon

Konuşmacı: Ebru Gökoğuz

13:50 - 14:10 Anti-Kanser tedavisi ve hipertansiyon

Konuşmacı: Bülent Hüddam

14:10 - 14:20 Tartışma

SEMPOZYUM
Hemodiyaliz

Oturum Başkanı: Ahmet Uğur Yalçın

13:30 - 13:50 Eklem ağrıları olan hastaya yaklaşım

Konuşmacı: Gülay Aşçı

13:50 - 14:10 Kilo kaybı olan hastaya yaklaşım

Konuşmacı: Zülfikar Yılmaz

14:10 - 14:20 Tartışma

14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:15 ASTRA ZENECA UYDU SEMPOZYUMU
Kararına Bağlı Hayat: Forziga Tedavisi

Konuşmacılar: Mustafa Arıcı, Serpil Müge Değer

15:15 - 15:30 ARA
15:30 - 16:15

SEMPOZYUM
Diüretik Dirençli Kalp Yetersizliği Hastalarında Ultrafiltrasyon Tedavisi Uzman Görüşü
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği- Kardiyovasküler Akademi Derneği

Oturum Başkanları : Oktay Ergene, Ömer Kozan

15:30 - 15:50 Kalp Yetersizliğinde diüretik direnci ve UF tedavisi

Konuşmacı: Tolga Yıldırım

15:50 - 16:10 Kalp yetersizliğinde Periton Diyalizi

Konuşmacı: Serpil Müge Değer

16:10 - 16:15 Tartışma

SEMPOZYUM
Hemodiyaliz

Oturum Başkanı: Ramazan Danış

15:30 - 15:50 Hemodiyalizde kalsiyum yükü

Konuşmacı: Gülay Ulusal Okyay

15:50 - 16:10 Atriyal fibrilasyonu olan hasta ve tedavisi

Konuşmacı: Gökhan Atılgan

16:10 - 16:15 Tartışma

16:15 - 16:30 ARA
16:30 - 17:30

EN BÜYÜK KİM? – Ödüllü Yarışma

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİ

 
17:30 - 18:30

DİLEK VE TEMENNİLER
Yunus Erdem - Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ - Ödül Töreni

 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ
26.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ
12 MAYIS 2024 PAZAR
  SALON A SALON B
09:00 - 10:00

SEMPOZYUM
AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanı: Ülver Derici

Konuşmacı: Serpil Müge Değer

 
10:00 - 10:15 ARA
10:15 - 11:15

SEMPOZYUM
Nefrolojide Son Dönem Literatür

Oturum Başkanı: Bülent Altun

Konuşmacı: Tolga Yıldırım

 
11:15 - 12:00

KONFERANS
26. KONGREDEN AKILDA KALANLAR

Oturum Başkanı: Yunus Erdem

Konuşmacı: Rahmi Yılmaz

 

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Limak Cyprus Deluxe Hotel, K.K.T.C


Kongre Tarihi

8-12 Mayıs 2024


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi:1 Ocak 2024
İndirimli Kayıtların Son Günleri:16 Şubat 2024
Son Bildiri Gönderme Tarihi:5 Nisan 2024
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması:5 Nisan 2024
Otel Giriş Tarihi:8 Mayıs 2024
Otel Çıkış Tarihi:12 Mayıs 2024
Bilimsel Program Başlangıç:8 Mayıs 2024
Bilimsel Program Bitiş:12 Mayıs 2024


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 05 Nisan 2024

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 23 Mart 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT VE KONAKLAMA BEDELLERİ

KAYIT 16 Şubat - 5 Nisan 2024 5 Nisan 2024 Sonrası
HEKİM 6.000 7.000
FİRMA TEMSİLCİSİ 5.750 6.750

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım,
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
 • Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dökümanlardan faydalanamayacaktır.
 • Kayıt ücretlerine %20 KDV ilave edilecektir.

Konaklama Ücretleri

KONAKLAMA ÜCRETLERİ 16 Şubat - 5 Nisan 2024 5 Nisan 2024 Sonrası
TEK KİŞİLİK ODA ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI TEK KİŞİLİK ODA ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI
Limak Cyprus Deluxe Hotel, K.K.T.C.
Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkürler, kongre otelinde yerimiz kalmamıştır.
DOLU
Kaya Artemis Hotel
1.070 € 835 € 1.150 € 875 €
*Türk lirası olarak yapılacak olan ödemelerde ödeme yapıldığı gün ki TCMB Efektif Döviz Satış Kuru baz alınacaktır.
 • Double oda ve refakatçi ücretleri ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 8-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dâhil konseptinde konaklama dâhildir
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm hizmetlerden faydalanabilecektir
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre otelleri Limak Cyprus Deluxe Hotel’in “ultra herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan günlük 4.500 ¨’lik ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre ve Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir
 • 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 01 Ocak 2024’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 24 Nisan 2024 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre ve Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

TRANSFER

 • Havalimanı - Otel arası 8Mayıs tarihinde geliş ve 12 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 3.500 ¨’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 3.500 ¨ olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizde GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.

KAYIT VE KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

GENX TURİZM LTD. ŞTİ BANKA HESABI
Banka Garanti Bankası
Şube Adı Üsküdar Çarşı Şubesi
Şube Kodu 00740
Hesap Adı Genx Turizm Ltd. Şti.
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
To Top ↑