Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Kalan

DAVET


Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalığı Derneği olarak bu sene 25.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi’ ni 9-13 Mayıs 2023 tarihlerinde Hilton Dalaman-Sarıgerme’ de gerçekleştireceğiz. Hipertansiyon başta olmak üzere nefrolojinin her alanındaki yenilikleri sizlere aktarmayı misyon edinmiş derneğimiz bu yılda zengin bilimsel programında güncel bilgileri konferans, panel, sözlü ve poster sunumları ile sizlere aktaracaktır. Bu anlamda alanında önde gelen hocalarımızdan klinik pratikte karşılaştıkları vakalar ile güncel literatürün harmanlandığı oturumlar planlanmaktadır. Asistanlarımız için özel kurgulanmış yarışmamız ile bu yılda tüm kongre boyunca genç meslektaşlarımızın hem eğlenerek hem de öğrenerek kongremizi tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılda her yıl olduğu gibi bildirileriniz bilimsel kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bildirilere başarı ödülleri verilecektir. Dernek olarak eğitime hizmet temel misyonumuz olup bu misyon çerçevesinde, derneğimiz tarafından belirlenen kontenjan kapsamında, kongremize bildirileri ile katılım gösteren araştırma görevlisi doktor arkadaşlarımıza, bu yıl da kayıt, konaklama desteği vermeye devam edeceğiz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyoruz. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük onur duyuyor, kongremizde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yunus Erdem
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı

KURULLAR

Yönetim Kurulu


Başkan
Yunus ERDEM

Başkan Yardımıcısı
Selim Turgay ARINSOY

Genel Sekreter
Şeref Rahmi YILMAZ

Sayman
Ülver DERİCİ

Üyeler
Bülent ALTUN
Serpil Müge DEĞER
Rüya MUTLUAY

Onursal Başkanlar
Enver HASANOĞLU
Oktay KARATAN
Çetin TURGAN


KONU BAŞLIKLARI

Yapım aşamasında

BİLİMSEL PROGRAM

09 Mayıs 2023 ,Salı
  SALON A  SALON B 
15:30-16:00 AÇILIŞ
Kongreye Global Bakış
Oturum Başkanı:
Turgay Arınsoy
Yunus Erdem
15:30-16:00  Kongreye Global Bakış
 
16:00-17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanı:
Serkan Kahraman
 
17:00- 17:15 ARA
17:15-18:15 SÖZLÜ BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanı:
Gültekin Gençtoy
SÖZLÜ BİLDİRİLER-3
Oturum Başkanı:
Hadim Akoğlu
10 Mayıs 2023, Çarşamba
  SALON A  SALON B 
09:00-09:10 Açılış Konuşması
Konuşmacı:
Yunus Erdem
 
09:10- 10:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Yunus Erdem

09:10- 09:30 Hipertansiyon nedir?
Şükrü Ulusoy

09:30-09:50 İzole diyastolik hipertansiyon: Tedavi edelim mi?
Bülent Altun

09:50-10:00 Tartışma
 
10:00-10:15 ARA   
10:15-11:00 UYDU SEMPOZYUMU I
11:00-11:15 ARA
11:15 - 12:30 SEMPOZYUM
Kılavuzlara Göre Kan Basıncı Ölçümü

Oturum Başkanı: Şehsuvar Ertürk

11:15 -11:35 Ofis ve Ev kan basıncı
Tolga Yıldırım

11:35-11:55 Ambulatuvar kan basıncı ve kan basıncı değişkenliği
Gülsüm Özkan

11.55-12.15  Yeni ölçüm teknikleri
Zelal Adıbelli

12:15-12:30 Tartışma
SEMPOZYUM
Glomerülonefrit Tedavisi
Oturum Başkanı:
Alaattin Yıldız

11:15- 11:35 Dünden bugüne steroid tedavisi
Abdülmecit Yıldız

11:35-11:55 IgA tedavisinde yenilikler
İhsan Ergün

11:55- 12.15 Tedavide SGLT 2 inhibitörleri
Şebnem Karakan

12:15-12:30 Tartışma
12:30– 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER
Oturum Başkanı:
Tolga Yıldırım
13:30 - 14:20 SEMPOZYUM
Yaşam Tarzı ve Hipertansiyon
Oturum Başkanı:
Turgay Arınsoy

13:30-13:50 Tuz, potasyum alımı ve hipertansiyon
Elif Arı Bakır

13.50-14.10 Mikrobiyata ve hipertansiyon
Ayça İnci

14:10- 14:20  Tartışma
SEMPOZYUM
KBH Tedavisi
Oturum Başkanları:
Kenan Ateş, Özlem Usalan

13:30-13:50 HIF inhibitörleri ve anemi
Savaş Öztürk

13:50-14:10 Renal osteodistrofi ve kalsimimetikler
Ercan Türkmen

14:10- 14:20  Tartışma
14:20 -14:30 ARA
14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU II
15:15 -15:30 ARA
15:30 - 16:15  UYDU SEMPOZYUMU III
16:15-17:30 SEMPOZYUM
Hipertansiyon ve Kardiyo-metabolik Risk
Oturum Başkanı:
Nurhan Seyahi

16:15 – 16:35 Hipertansiyon ve lipid profili: Yeni hedefler
Mümtaz Yılmaz

16:35-16:55  Hipertansiyon ve ürik asit
Gülay Kadıoğlu Koçak

16:55-17:15 Obezite,kilo kaybı ve hipertansiyon
Alper Azak

17:15-17:30  Tartışma
SEMPOZYUM
Böbrek Nakli ve Metabolik Bozukluklar
Oturum Başkanları:
Aydın Türkmen, Hüseyin Koçak

16:15-16:35 Diyabet tedavisi
Arzu Velioğlu

16:35-16:55  Lipid tedavisi
Berna Yelken

16:55-17:15 Hipertansiyon tedavisi
Erhan Tatar

17:15-17:30  Tartışma
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ 
11 Mayıs 2023, Perşembe
  SALON A  SALON B 
09:00-09:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: Nurol Arık

09:00 - 09:20 KBH hastasında hedef kan basıncı
Celalettin Usalan

09:20-09:30 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Galip Güz

09:00 - 09:20 Periton diyalizinde beslenme ve nütrisyon desteği
Serpil Müge Değer

09:20-09:30 Tartışma
09:30– 10:45 PANEL
Antihipertansif Tedavi
Oturum Başkanı:
Tevfik Ecder

09:30- 09:50 Herkese RAS blokörü?
Yunus Erdem

09:50-10:10  İlk basamakta beta bloker?
Ülver Derici

10:10-10:30 Kombinasyonda Spironolakton?
Mustafa Arıcı

10:30-10:45 Tartışma
PANEL
Periton Diyalizi
Oturum Başkanı:
Deniz Ayli

09:30-09:50  Periton Diyaliz Yöntemleri
Hülya Taşkapan

09:50-10:10 Periton Diyalizi Yeterliliği ve Diyaliz Reçetelendirmesi
Mürvet Yılmaz

10:10-10:30 Periton Diyalizinde Komplikasyonlar: Peritonitler
Ebru Aşıcıoğlu

10:30- 10:45  Tartışma
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU IV
12:00-12:05 ARA
12:05-12:30 KONFERANS
Oturum Başkanı: İbrahim Karayaylalı

12:05-12:25 SGLT 2 inhibitörleri kan basıncı düşürücü ajan olabilir mi?
Sena Ulu

12:25-12:30 Tartışma
 
12:30  - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER 
Oturum Başkanı:
Tuncay Şahutoğlu
13:30-14:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Ercan Ok

13:30 - 13:50 Non steroidal mineralokortikoid reseptör blokörleri
Sabahat Alışır Ecder

13:50-14:00 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Oktay Oymak

13:30-13:50  Hemodiyalizde kalbimi nasıl koruyabilirim?
Zülfikar Yılmaz

13:50-14:00 Tartışma
14:00 - 14:15 ARA
14:15 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU V
15:00 - 15:15 ARA
15:15 - 16:00  UYDU SEMPOZYUMU VI 
16:00 - 16:15 ARA
16:15-17:30 SEMPOZYUM
Elektrolit Anomalisi ve Antihipertansif Tedavi
Oturum Başkanı:
Siren Sezer

16:15-16:35 Hiperkalemik diyabetik hastada tansiyon
Gülizar Manga Şahin

16:35-16:55 Hiponatremik yaşlı hastada hipertansiyon
Funda Sağlam

16:55-17:15 Hipokalemik hastada hipertansiyon
Necmi Eren

17:15-17:30 Tartışma
PANEL
Böbrek Nakli
Oturum Başkanları:
Hüseyin Töz,Kenan Keven

16:15-16:35 Kanserden korunma ve tedavi
Ülkem Çakır

16:35-16:55 Anemiye yaklaşım
Ebru Sevinç Ok

16:55-17:15 Osteoporoza yaklaşım
Hamad Dheir

17:15-17:30 Tartışma
19:00 - 21:00 KONAKLAMA OTELLERİNDE AKŞAM YEMEĞİ
12  Mayıs 2023, Cuma
  SALON A  SALON B 
09:00-09:50 PANEL
Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı:
Rumeyza Kazancıoğlu

09:00 – 09:20 Yeni RAS’ni hedefleyen tedaviler
Rüya Mutluay

09:20 – 09:40 RAS dışı yeni antihipertansif tedaviler
Meltem Gürsu

09:40- 09:50  Tartışma
SEMPOZYUM
Kistik Böbrek Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Serhan Tuğlular, Bülent Tokgöz

09:00 – 09:20  Böbrek kistine yaklaşım
Özkan Güngör

09:20– 09:40  PKBH ve tolvaptan
İsmail Koçyiğit

09:40- 09:50  Tartışma
09:50-10:00 ARA
10:00-10:45 UYDU SEMPOZYUMU VII 
10:45-10:55 ARA
10:55- 11:40 UYDU SEMPOZYUMU VIII 
11:40-11:50 ARA
11:50-12:35 SEMPOZYUM
Komorbiditesi olan hastalarda anti hipertansif tedavi
Oturum Başkanı:
Yasemin Erten

11:50-12:10   OSA'si olan hastada hipertansiyon
İzzet Hakkı Arıkan

12:10-12:30 Yaşlı Düşkün hastada hipertansiyon
Kenan Turgutalp

12:30-12:35 Tartışma
SEMPOZYUM
Nadir Akut böbrek hasarı
Oturum Başkanı:
Mehmet Emin Yılmaz

11:50-12:10 Hemolitik Üremik sendrom tedavisi
Özkan Ulutaş

12:10-12:30 Rabdomiyolize yaklaşım
Orçun Altınören

12:30-12:35 Tartışma
12:35- 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 
13:30 - 14:30 SEMPOZYUM
Dirençli Hipertansiyon
Oturum Başkanı:
Caner Çavdar

13:30-13:50 Renovasküler Hipertansiyon
Ebru Gökoğuz

13:50-14:10: Endokrinolojik hipertansiyon
Bülent Hüddam

14:10-14:20 Tartışma
SEMPOZYUM
Kalıtsal Hastalıklar
Oturum Başkanı:
Ahmet Uğur Yalçın

13:30-13:50 Fabry ve tedavisi
Kültigin Türkmen

13:50-14:10 Alport ve tedavi
Ender Hür

14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:30 ARA
14:30-15:15  UYDU SEMPOZYUMU IX
15:15-15:30 ARA
15:30-16:15  UYDU SEMPOZYUMU X
16:15-17:00 SEMPOZYUM
Kalp Yetmezliği
Oturum Başkanı:
Bülent Altun

16:15-16:35 Kreatinin yüksek hastada sıvı kısıtlaması
Gizem Kumru

16:35-16:55 Hipervolemide diüretik kombinasyonları
Gülay Aşçı

16:55-17:00 Tartışma
SEMPOZYUM
Hemodiyaliz
Oturum Başkanı:
Ali Rıza Odabaş

16:15 – 16:35 Hemodiyaliz yeterliliği
Gülay Ulusal Okyay

16:35-16:55 Hemodiyalizde uzun yaşam
Gökhan Atılgan

16:40-16:50 Tartışma
17:00-17:10 ARA
17:10-18:00 YARIŞMA
KATIL KAZAN
 
18:00-18:30 ÖDÜL TÖRENİ - DİLEK VE TEMENNİLER
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
 
19:00 - 21:00 AKŞAM YEMEĞİ 
13 Mayıs 2023, Cumartesi
  SALON A  SALON B 
09:00-10:00 SEMPOZYUM
Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı:
Ülver Derici

Serpil Müge Değer
09:45-10:00 Tartışma
 
10:00-10:15 ARA
10:15-11:00 KONFERANS
23. Kongreden Akılda Kalanlar
Oturum Başkanı:
Yunus Erdem
Rahmi Yılmaz
10:15-11:00 Tartışma
 

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Hilton Dalaman – Sarıgerme


Kongre Tarihi

9 - 13 Mayıs 2023


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2023
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 3 Şubat 2023
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 31 Mart 2023
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 7 Nisan 2023
Otel Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023
Otel Çıkış Tarihi: 13 Mayıs 2023
Bilimsel Program Başlangıç: 10 Mayıs 2023
Bilimsel Program Bitiş: 14 Mayıs 2023


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.


Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Kongre Özet Kitabı

Kongre çantalarının içerisinde olacaktır.


Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir.


ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. hipertansiyon@genx.com.tr

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 31 Mart 2023

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu ya da Nefroloji ve Multidisipliner Yaklaşım (olgu sunumu) kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Ücretleri

KAYIT 3 Şubat 2023 Öncesi 3 Şubat 2023 Sonrası
Hekim 3.250 3.750
Firma Temsilcisi 3.000 3.500

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:

 • Bilimsel oturumlara katılım,
 • Kongre dokümanlarını kapsamaktadır.
 • Sadece refakatçi olan katılımcılar bilimsel oturumlara katılamayacak, bilimsel dökümanlardan faydalanamayacaktır.
 • Kayıt ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.

Konaklama Ücretleri

KONAKLAMA 3 Şubat 2023 Öncesi 3 Şubat 2023 Sonrası
Hilton Dalaman 19.000 23.500
TUİ Blue Otel 19.000 23.500
 • Double oda ve refakatçi ücretleri ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.
 • Yukarıda yer alan paket fiyatlara; 9-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında 4 gece ultra her şey dâhil konseptinde konaklama dâhildir.
 • Bu paketi alan katılımcılar, konakladıkları otelin ultra her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.
 • Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcıların ya da sponsorlarının, kongre otelleri Hilton Dalaman, Sarıgerme’nin “ultra herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedeli olan günlük 1.200.-TL ücreti ayrıca kongre acentesi hesabına yatırması gerekmektedir.
 • Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.

Konaklama İptal Şartları

 • Konaklama iptal talepleri GenX Kongre ve Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 31 Aralık 2022 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
 • 01 Ocak 2023’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • En geç 9 Mayıs 2023 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve GenX Kongre ve Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Transfer

 • Havalimanı - Otel arası 9 Mayıs tarihinde geliş ve 13 Mayıs tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı çift yön 1.200 TL + KDV’dir.
 • Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 1.200 TL + KDV olarak fiyatlandırılacaktır.
 • Özel transfer taleplerinizde GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.
 • Transfer ücretine KDV ilave edilecektir.

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Genx Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı Üsküdar Çarşı
Hesap Adı Geniks Kongre Org. ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR98 0006 2000 7400 0006 2985 11
To Top ↑